Bībeles studijas

Bībeles studijas mājas grupās

Pāvila vēstule Romiešiem (otrdienās no plkst. 19:00-21:00)

Mēs ticam, ka Dieva nolūks ikviena kristieša dzīvē ir pilnība Kristū (Kolosiešiem 1:28). Un Dievs ir skaidri atklājis, ka ceļš uz šo mērķi ir caur kristiešu kopīgu laiku Dieva Vārdā, Bībelē, un lūgšanā.

Šajā gadā mēs kā draudze studējam apustuļa Pāvila vēstuli Romiešiem. Pāvils raksta draudzei pašā impērijas sirdī, lai stiprinātu tās ticību (1:11-12). Bet kāpēc Romas kristiešiem šāds stiprinājums ir nepieciešams? Pāvils ir izvēlējies draudzi Romā kā potenciālo sadarbības partneri darbā, kuru Dievs viņam ir uzticējis – nest evaņģēlija vēsti līdz pasaues galam (Spānijai) (15:22-25). Un Pāvils zina, ka vienīgais veids, kā romieši apvienosies šajā darbā ar viņu, būt caur viņu pieaugšanu evaņģēlijā, kas ir Dieva spēks par glābšanu ikvienam (jūdam un arī pagānam), kas tic (1:16). Kad viņi nostiprināsies pārliecībā, ka viņiem tagad ir jādzīvo ar to pašu evaņģēliju, kas viņus ir izglābis. Kad viņi ieraudzīs to, ka viņu kā draudzes vienotība ir kritisks priekšnosacījums evaņģēlija darba uzplaukumam.

Mēs Pārdaugavas draudzē gribam būt daļa no šī paša Dieva varenā darba. Tāpēc arī mums ir nepieciešams pieaugt izpratnē un pārliecībā par to, ka Dievs arī šodien Sava Gara spēkā, caur Savu vārdu dara Savu darbu – glābj no visām tautām un tautībām to cilvēkus, kas tic Viņa Dēlam Jēzum Kristum.

Pievienojies mums šajā aizraujošajā ceļojumā! Sīkāka info: andis@reformati.lv

Vīru pusdienlaika Bībeles studija

Pāvila vēstule Romiešiem (trešdienās no plkst. 12:00-13:00)

Mēs ļoti vēlamies redzēt to, kā visa draudze kopā pieaug atziņā un mīlestībā uz Kristu. Vienlaicīgi mēs apzināmies to, ka mūsu darba nedēļas ritms vai dzīves sezona var būt atšķirīgi. Pusdienlaika Bībeles studija vīriem ir izveidota tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ netiek uz Bībeles studijas mazajām grupām.

Tanī pat laikā pusdienlaika Bībeles studija ir atvērta ikvienam vīram, kurš trešdienas pusdienlaikā ir kaut kur tuvumā, un labprāt pavadītu šo laiku saturīgi.

Kā izskatās pusdienlaika Bībeles studija? Dalībnieki sanāk uz īsām pusdienām (līdzpaņemtām) un kafiju, kurai seko īsa Bībeles studija Pāvila vēstulē Romiešiem.

Būsi mīļi gaidīts uz vīru Bībeles studiju trešdienā, Mārupes ielā 16. Sīkāka info: martins@reformati.lv

Sieviešu Bībeles studija

ceturtdienās no plkst. 9:30-11:30

Sieviešu Bībeles studija ir izveidota visām tām sievietēm, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nevar būt daļa no Bībeles studijas mājas grupām otrdienās. Tās lielākoties ir mammas ar maziem bērniem, bet ne tikai. Tās var būt arī sievietes, kurām ir maiņu darbs, vai elastīgs darba laiks.

Sieviešu Bībeles studijā tiek aplūkota iepriekšējās svētdienas dievkalpojuma Rakstu vieta (tā kā vairākas mammas svētrunu dzird tikai daļēji), kā arī rūpīgāk izvērsts tās pielietojums tieši konkrētajai grupai.

Būsi mīļi gaidīta uz sieviešu Bībeles studiju. Sīkāka info: anda.martinsone@gmail.com