Dievs ir uzticams – 1. Mozus 35:1-29 (24.02.2019.)

Dievs ir uzticams

Svētrunu sērija: „Jēkaba Dievs”
1. Mozus 35:1-29
Sludina: Mārtiņš Martinsons


Ievads: Vai Dievam var uzticēties?

1. DIEVS IR AR JĒKABU UN VIŅA PĒCNĀCĒJIEM (35:1-8)

2. DIEVAM IR PLĀNS ATTIECĪBĀ UZ JĒKABU UN VIŅA PĒCNĀCĒJIEM (35:9-15)

3. BET CEĻŠ PRETĪ PIEPILDĪJUMAM NAV VIEGLS

  • Cilvēku grēks
  • Nāve

NOBEIGUMS
Par spīti grēka un nāves realitātei, mēs pilnībā varam uzticēties
Dievam, kurš īsteno savus nodomus.