Droša pārliecība – Lūkas evaņģēlijs 1:1-4 (01.09.2019.)

Droša pārliecība

Svētrunu sērija: „Pasaules Glābējs”
Lūkas evaņģēlijs 1:1-4
Sludina: Mārtiņš Martinsons


IEVADS: Vai kristīgā ticība nav akla sekošana mītiem un izdomājumiem?

 

EVAŅĢĒLIJA VĒSTS IR BALSTĪTA VĒSTURĒ

 

EVAŅĢĒLIJA VĒSTS IR SVARĪGA

 

EVAŅĢĒLIJA VĒSTS PIEPRASA UZTICĒŠANOS