Īstais ieguvums – Filipiešiem 3:1-11 (02.06.2019.)

Īstais ieguvums

Svētrunu sērija: „Kopā līdz galam!”
Filipiešiem 3:1-11
Sludina: Mārtiņš Martinsons


Ievads: Drošība ir ļoti svarīga!

 

KUR DROŠĪBU NEVAR ATRAST? (3:1-6)

 

KUR DROŠĪBU VAR ATRAST? (3:7-11)

 

“Īsti apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dieva Garā un dižojamies Kristū
Jēzū, nevis paļaujamies uz miesu.”