Kunga griba – Apustuļu darbi 21:1-36 (03.03.2019.)

Kunga griba

Svētrunu sērija: „Līdz pasaules galam”
Apustuļu darbi 21:1-36
Sludina: Andis Miezītis


Ievads: Evaņģēlijs ir izturīgs.

KUNGA GRIBA ĪSTENOJAS PAR SPĪTI CILVĒCISKIEM PĀRPRATUMIEM

1. Pārprasta Svētā Gara vadība Pāvila dzīvē (21:1-16)

2. Pārprasta Pāvila sludinātā vēsts (21:17-26)

3. Pārprasta Pāvila praktizētā dievbijība (21:27-36)