Liecinieks līdz pat Romai – Apustuļu darbi 22:30-23:35 (17.03.2019.)

Liecinieks līdz pat Romai

Svētrunu sērija: „Līdz pasaules galam”
Apustuļu darbi 22:30-23:35
Sludina: Andis Miezītis


Ievads: Kāpēc daudzi kristieši nav atklāti par ticību Kristum?

 

NĪSTA VĒSTS (22:30-23:11)

 

NĪSTS VĒSTNESIS (23:12-22)

 

PASARGĀTS VĒSTNESIS (23:23-35)