Liecinieks visu cilvēku priekšā – Apustuļu darbi 21:37-22:29 (10.03.2019.)

Liecinieks visu cilvēku priekšā

Svētrunu sērija: „Līdz pasaules galam”
Apustuļu darbi 21:37-22:29
Sludina: Andis Miezītis


Ievads: Vai viņš ir īstais?

PĀVILS IR DIEVA VĒSTNESIS AR DIEVA VĒSTI. TĀPĒC KRISTUS EVAŅĢĒLIJAM IR JĀTIEK PASLUDINĀTAM LĪDZ PASAULES GALAM.

 

Vai Pāvils ir drauds valsts varai? (21:37-39)

 

 

Vai Pāvils ir drauds jūdaismam? (21:40-22:22)

  1.  Pāvils ir lojāls jūds
  2. Pāvils nav patvaļīgs sludinātājs

 

Valsts vara pasargā Pāvilu no asinskārajiem jūdiem (22:23-29)

Kāds Dieva bagātības un gudrības, un atziņas dziļums! Cik neizprotamas ir viņa
tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi!
Kas gan ir izzinājis Kunga prātu,
kas viņam ir bijis padomdevējs;
kas viņam jebkad ko ir devis,
ka viņam būtu jāatlīdzina.
Jo no viņa un caur viņu, un uz viņu ir viss; viņam ir gods mūžīgi! Āmen!

(Romiešiem 11:33-36)