Svarīgā tikšanās – 1. Mozus 32:2-33:20 (10.02.2019.)

Svarīgā tikšanās

Svētrunu sērija: „Jēkaba Dievs”
1. Mozus 32:2-33:20
Sludina: Mārtiņš Martinsons


Ievads: Tikai zaudētājs var būt uzvarētājs

1. PIRMAIS CĒLIENS: JĒKABS GATAVOJAS SATIKT ĒSAVU (32:2-24)

2. OTRAIS CĒLIENS: JĒKABS CĪNĀS AR DIEVU (32:25-32)

3. TREŠAIS CĒLIENS: JĒKABS SATIEK ĒSAVU (33:1-17)

NOBEIGUMS
Paļaušanās uz Dievu visas dzīves garumā.